TeamKey Handelsbetingelser 

Generelle oplysninger

TeamKey
Einar Packness Vej 2
9000 Aalborg
CVR nr.: 38276255
E-mail: team@teamkey.dk

Priser

Hos TeamKey tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. TeamKey forbeholder sig ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. 

Betaling

TeamKey modtager betaling med alle VISA-kort, Mastercard og MobilePay, og for nærmere angivne varegrupper tillige bankoverførsel som betalingsmulighed. Betalingen vil først blive trukket på ordreafgiverens konto, når varen fremsendes elektronisk til den angivne e-mailadresse. Alle beløb er i DKK og inkl. moms. 

Levering

TeamKey tilstræber at ekspedere virtuelle produkter med det samme. Evt. tekniske problemer, der relateres direkte til TeamKey WebShop forsøges udbedret hurtigst muligt. De virtuelle produkter bliver leveret digitalt med personlige navnetræk og er undtaget fortrydelsesretten, hvilket anerkendes ved accept af vilkår og betingelser.

For visse produkter gælder særlige leverings- og betalingsvilkår. Betalingsbetingelserne for disse produkter vil fremgå specifikt forud for ordreafgivelsen.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fabrikationsfejl i virtuelle elektroniske produkter. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet. Reklamationen sendes via e-mail til: team@teamkey.dk

Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af registreringsnummer og kontonummer, så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses via e-mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til TeamKeys gennemførelse af refusionen.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores webshop.
Perioden regnes fra den dag,

  • hvor ordreafgiveren modtager den bestilte ydelse i elektronisk form.
  • hvor ordreafgiveren får den sidste del af den elektroniske leverance i besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige delleverancer, bestilt i én ordre, men leveret enkeltvis eller i flere omgange.

Fortrydelse skal anmeldes til TeamKey senest 14 efter købet, og fra fortrydelsen skal ordreafgiveren senest 14 dage efter returnere forsendelsen som vedhæftet fil til e-mailforsendelse. Meddelelsen skal gives pr. e-mail til team@teamkey.dk. I meddelelsen skal ordreafgiveren gøre tydeligt opmærksom på sit ønske om at benytte fortrydelsesretten.

Leverancer undtaget fortrydelsesretten

  • Leverancer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
  • Udførte tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.
  • Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelse er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse heraf, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.

Returnering

Som vedhæftet fil til e-mail skal ordreafgiveren sende leverancen retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at ordreafgiveren har gjort brug af fortrydelsesretten. 

Varens stand ved returnering

Ordreafgiveren hæfter kun for eventuel forringelse af leverancens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå leverancens art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer. Du kan med andre ord prøve leverancen, som hvis den blev prøvet i en fysisk butik. Hvis leverancen er prøvet udover som ovenfor beskrevet, betragtes den som brugt. Hvilket betyder, at ordreafgiveren ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af leverancens handelsmæssige værdi på modtagelsestidspunktet af returneringen. For at modtage hele købsbeløbet retur må varen således være afprøvet uden egentlig at være taget i brug eller personliggjort.

Tilbagebetaling

Fortryder du som ordreafgiver dit køb, får du naturligvis det beløb retur, som du har indbetalt til TeamKey. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købs-beløbet. Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget din leverance retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret leverancen.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Hvis du som ordreafgiver har en klage over en leverance, købt i TeamKey’s webshop, kan klagen sendes til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du som ordreafgiver har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du fremsende din klage til EU Kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Samtidig med klagen skal oplyses TeamKeys e-mail adresse: team@teamkey.dk